Vittaldev Jotish Karyalay

July 15, 2017 - Astrologer - Sangli - Maharashtra - India
  • Vittaldev Jotish Karyalay
Ads Details
जन्मकुंडली,वास्तु, राशीरात्न व इतर स्पेशालिस्ट.
* सर्व अटचनीवर यशस्वी मार्गदर्शन खात्रीशीर निवाणार(उपाय)*
पंडितजी जोतिष्य शास्त्र, रात्नशास्त्र, यांचेवरून सर्व समस्यांचे उपाय केले जातील, जन्म कुंडलीमध्ये गुणांचे दोष, लग्न ठरणेसाठी अनेक अडचणीवर उपाय, धंदा/व्यवसाय प्रगती व यश मिळविणेसाठी, नोकरी व प्रमोशन मध्ये अडचणीवर उपाय, वास्तुदोष वरील सर्व प्रकारचे दोष निवणार, घरामध्ये शुक्र आणि मंगळ यांचा प्रभाव, वैवाहिक/प्रेम जीवनातील दोष निवारण, घरगुती दोष निवणार. कोणत्याही समस्यांचे उपाय सात्विक पूजा पाठ, नवग्रह हवन, नक्षत्र शांती, मंगळ दोष, कालसर्प दोष शांती, राशीरात्न, नवग्रह रत्न व यंत वरून केले जातील. जन्म पत्रिका(कुंडली) बनवुन मिळेल. नवरा बायकोचे भाडंण, प्रेमात दगाबाजी, संताती संबंधी त्रास, शिक्षणात अडचण मनपसंद लग्नासाठी १००% समाधान.
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp