Shivkalin Tutari

February 5, 2019 - Decorators - Kini - Maharashtra - India
  • Shivkalin Tutari
  • Shivkalin Tutari
  • Shivkalin Tutari
  • Shivkalin Tutari
  • Shivkalin Tutari
  • Shivkalin Tutari
Ads Details
शिवकालीन तुतारी

आमच्याकडे लग्न,मुंजी,जावळ,पंचकल्याण पूजा व शुभकार्यासाठी सजवलेले उत्तम प्रकारचे नाचणारे घोडे मिळतील.तसेच तुतारी (शिंग) वादक व रथ योग्य दरात मिळतील.तसेच अक्षता वाटपासाठी मुली मिळतील,डोली,मावळे,छत्री,हलगी वादक,कोल्हापूरी फेटे बांधून व स्टेज डेकोरेशन करून मिळेल.

संपर्क:
गणेश गुरव:9503145550 / 8830407408
किरण गुरव:9823921874 / 8329756956
पत्ता: मु.पो.किणी,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर

जर्दा प्रेमी किणी
Result 0 votes

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp