Atigre Mess

October 24, 2018 - Mess - Kolhapur - Maharashtra - India
  • Atigre Mess
Ads Details
अतिग्रे मेस

उत्कृष्ट शाकाहारी व मांसाहारी जेवणाची सोय उपलब्ध.
डबे नेण्याची सोय.
पार्टीच्या ऑर्डर स्वीकारल्या जातील.
एक वेळेचा जेवणाचा मासिक खर्च ९०० रुपये.
दोन वेळेचा जेवणाचा मासिक खर्च १८०० रुपये.
राजारामपुरी मध्ये डबे पोहचवण्याची सोय उपलब्ध.

पत्ता: संजय अतिग्रे.
१५५२,राजारामपुरी २ री गल्ली
मोबाईल:९९२२६३१७६२,७०८३५५९८००
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp