Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli

April 9, 2018 - Maternity hospitals - Sangli - Maharashtra - India
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
 • Radha Govind Nursing Home pediatric surgery centre and maternity hospital sangli
Ads Details
-उपलब्ध सुविधा
# स्त्री रोग चिकित्सा
# वेदना विरहित प्रसुती
# कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया
# प्रसुतीपूर्व तपासणी
# अल्ट्रासाऊंड तपासणी
# वंध्ययत्व चिकित्सा आणि उपचार
-तसेच दुर्बिणीतून
# स्त्री अंतरभाग तपासणी
# स्त्रियांची गर्भ पिशवी काढणे
# गर्भनलिकारोधन (नसबंधी)
# अंडाशयाच्या गाठी
-सर्जेरी विभाग
डॉ. अविनाश जोशी
M.S,M CH..(MUMBAI)
नवजात व लहान मुलांचे सर्जन
# नवजात अर्भक व लहान मुलांच्या सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया
*लहान मुलांचे आतड्याचे ,जननेंद्रियांचे मूत्रपिंड, व मूत्राशयाचे विकरांवरील उपचार.
*बुद्धकोसष्टता व पोटाचे विकार
*हर्निया व हायड्रोसील,हायपोस्पाडियास
*प्रसूतीपूर्व गर्भाचा आजाराबद्दल सल्ला.


भेटण्याची वेळ :स.१२ ते २.३० व सा.५ ते ८

Facilities Available-
* Ultrasound
* Antenatal & Postnatal Care
* IUI Lab (Intrauterine Insemination)
* Routine Laparoscopic Surgeries
* Diagnostic Laparoscopy
* Hysterectomy
* ovarian cyst
* PCO Drilling
Tubal Ligation
Result 2 votes
DR. Kanchan Joshi
0 votes

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp