Hotel Atvan

May 31, 2018 - Lodge - Vita - Maharashtra - India
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
  • Hotel Atvan
Ads Details
हॉटेल आठवण
* व्हेज-काजू पनीर,व्हेज माखनवाला,पनीर टिक्का,पनीर महाराजा,चपाती,शाळूची
भाकरी,बाजरीची भाकरी.
* नॉनव्हेज-मालवणी चिकन,मटण,बिर्याणी,दमबिर्याणी
* लॉजिंग
* ब्रॅन्डेड कंपनीचे तेल सर्व पदार्थामध्ये वापरले जाते.
* घरगुती चटणीचा वापर केला जातो.
* घरच्या गिरणीवरती दळलेला आटा वापरला जातो.
Result 1 votes
Mr. Balaso Nikam
0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp