Hotel Aswad

September 18, 2018 - Pure Veg - Baramati - Maharashtra - India
  • Hotel Aswad
  • Hotel Aswad
  • Hotel Aswad
  • Hotel Aswad
  • Hotel Aswad
Ads Details
बारामतीमध्ये खास खवय्यांसाठी "हॉटेल आस्वाद प्युअर व्हेज" मध्ये पुरीभाजीचे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक बारा प्रकार..

जिभेवरती रेंगाळणारा स्वाद...

एकवेळ अवश्य भेट द्या..


पवार टॉवर, बारामती बस स्थानकाजवळ, इंदापूर रोड, बारामती.
Result 3 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp