Ramkrushan hari Udyog Samuh

February 16, 2019 - Electronics - Kolhapur - Maharashtra - India
  • Ramkrushan hari Udyog Samuh
Ads Details
रामकृष्ण हरी उद्योग समूह (आर.के.एच.उद्योग समूह)

फक्त ३०००० मध्ये माझ्याच कंपनीत दरमहा २५००० ची नोकरी मिळेल.
तुमच्याच भागात नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी.
वय,शिक्षण व अनुभवाची अट नाही.
पार्ट टाइम,फुल्ल टाइम काम करण्याची संधी.

पत्ता:पाच बंगला,भाजी मंडई,गणेश मंदिर समोर,सप्तगिरी हॉटेल शेजारी,शाहूपुरी,कोल्हापूर

संपर्क: एस के बागणे
मोबाइल: ९७६६५०९९३२
E Mail: skbagane9932@gmail.com
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp