NAIK DHABHA

February 16, 2019 - Offers - Kolhapur - Maharashtra - India
  • NAIK DHABHA
Ads Details
नाईक धाबा
आमच्याकडे फॅमिलीसाठी स्वतंत्र सोय उपलब्ध आहे.
उत्कृष्ट शाकाहारी व मांसाहारी जेवणाची सोय उपलब्ध आहे.
नाईक धाबा स्पेशल सोलकडी,तांबडा-पांढरा रस्सा मिळेल.
गावरान चिकन थाळी व हंडी मिळेल.
चिकन फ्राय थाळी,चिकन मसाला थाळी,मटण फ्राय थाळी,मटण मसाला थाळी मिळेल.
नाईक धाबा
आमच्याकडे फॅमिलीसाठी स्वतंत्र सोय उपलब्ध आहे.
उत्कृष्ट शाकाहारी व मांसाहारी जेवणाची सोय उपलब्ध आहे.
नाईक धाबा स्पेशल सोलकडी,तांबडा-पांढरा रस्सा मिळेल.
गावरान चिकन थाळी व हंडी मिळेल.
चिकन फ्राय थाळी,चिकन मसाला थाळी,मटण फ्राय थाळी,मटण मसाला थाळी मिळेल.
गावरान चिकन फ्राय थाळी,गावरान चिकन मसाला थाळी, अंडाकरी थाळी व अंडा मसाला प्लेट मिळेल
चिकन फ्राय प्लेट,चिकन मसाला प्लेट,चिकन हंडी,चिकन मालवणी,मटण मालवणी तसेच गावरान चिकन काले मिळेल.

संपर्क:अमर नाईक 9175404042/ वैभव नाईक 9822159012
पत्ता :शिये-बावडा रोड,शिरोली,पिन कोड ४१६१२२

चिकन फ्राय प्लेट,चिकन मसाला प्लेट,चिकन हंडी,चिकन मालवणी,मटण मालवणी तसेच गावरान चिकन काले मिळेल.

संपर्क:अमर नाईक 9175404042/ वैभव नाईक 9822159012
पत्ता :शिये-बावडा रोड,शिरोली,पिन कोड ४१६१२२

Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp