3 Kandapohe Marathi Matrimony
Kandapohe Marathi Matrimony
Kolhapur · Maharashtra August 4, 2019

Established in the year 2015, Kandapohe Marathi Matrimony in Sambhaji Nagar, Kolhapur is a top player in the category Matrimonial Bureaus in the Kolhapur. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kolhapur. Over the course of ...

1 Shadi Bandhan
Shadi Bandhan
Sangli · Maharashtra August 1, 2017

वधू-वर सूचक केंद्र महाराष्ट्र -सर्व जाती-धर्मातील स्थळे, -ऑनलाईन नोंदणी व स्थळे पाहण्याची सुविधा.

1 Gajanan Vadhu Var Suchak Kendra
Gajanan Vadhu Var Suchak Kendra
Satara · Maharashtra July 26, 2017

गजानन वधू-वर सूचक केंद्र सर्व जाती धर्माची स्थळे तसेच प्रथम घटस्फोटीत, विधवा, विधूर, आंतरजातीय, अपंग यासाठी भरपूर स्थळे उपलब्ध.

1 Shiv Vadhu-Var Suchak Kendra
Shiv Vadhu-Var Suchak Kendra
Sangli · Maharashtra July 1, 2017

विश्वातील सर्व धर्म व जातींसाठी - हिंदू, जैन, मुस्लीम, शीख, पारसी, मराठा, ब्राह्मण, ख्रिस्चन, सिंधी, बौद्ध, मारवाडी. उच्चशिक्षित व वेबसाईट जाणणाऱ्या विवाहइच्छुक वधू-वर व पालकांसाठी ऑनलाईन सेवा

1 Shri Prasanna Lingayat Vadhu-Var Suchak Kendra
Shri Prasanna Lingayat Vadhu-Var Suchak Kendra
Sangli · Maharashtra July 1, 2017

श्री प्रसन्न लिंगायत समाज वधू-वर सूचक केंद्र - उच्चशिक्षित व वेबसाईट जाणणाऱ्या विवाहइच्छुक वधू-वर व पालकांसाठी ऑनलाईन सेवा

3 JIvanSathi Vadhu-Var Suchak Kendra, Vita
JIvanSathi Vadhu-Var Suchak Kendra, Vita
Vita · Maharashtra February 9, 2017

जीवनसाथी वधू-वर सूचक केंद्र, विटा सर्व जाती धर्माची वधू-वरांची स्थळे उपलब्ध अप्पासाहेब जाधव संस्थापक अध्यक्ष

Want your own listing ?

List A Business