Kasturi Mangal Karyalay

December 24, 2018 - Wedding hall - Uruli kanchan - Maharashtra - India
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
 • Kasturi Mangal Karyalay
Ads Details
खालील पैकी सेवा पुरवल्या जातील.
१) कस्तुरी मंगल कार्यालय
२) कस्तुरी बोरवेल
३) कस्तुरी अँम्बूलन्स २४ तास सेवा

* कस्तूरी मंगल कार्यालय & मिनी हॉल
आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या शुभकार्याच्या ऑर्डर स्विकराल्या जातील
सुविधा :-
भव्य हॉल & लॉन्स
निसर्गरम्य वातावरण
पाण्याची भरपूर सोय
वधुवरांसाठी भव्य रूम
पाकिंगची स्वतंत्र व्यवस्था
Full Package सुविधा
( हॉल, D.J, जेवण, घोडा )
Result 0 votes
Ghanshyam memane
0 votes

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest Share via Whatsapp